Què vol dir «Sina»?

publicado en: Historia de Sina | 1
Moltes vegades ens fan esta pregunta i hui busquem al diccionari «Sina». Sabem que no és una paraula d’ús massa comú i que vol dir «seno» en castellà.
 El que diuen els diccionaris és:
.

Diccionaris de la Conselleria d’Educació de la Generalitat  (http://www.diccionarisvalencia.es/)

Sina

1. a. f. Escotadura. b. f. [ esp. ] BOT. Escotadura que separa els lòbuls d’una fulla.
2. f. ANAT. Pit, pitrera.

Pitrera

1. f. Part anterior del pit, especialment les mamelles. Anava amb la pitrera nua. 2. f. Espai entre el pit i la peça de roba que el cobrix. 3. f. Part anterior de la camisa o d’una altra peça. Es va tacar amb vi negre la pitrera de la camisa.

..

 Academia valenciana de la llengua (http://www.avl.gva.es/lletres.asp)

sina: sines f.

.
 Diccionari Valencià-Català-Balear (http://dcvb.iecat.net/)

Sina f.

Part anterior del pit; la cavitat que es forma entre la carn i la camisa o altra peça de vestit (Balaguer, Urgell, Ll., Segarra, Camp de Tarr.); cast. seno. Als besos del serení tot son cos tremola, y en la sina maternal se deixonda, Verdaguer Fug. 18. El cigne… va fer en la teva sina el cabussó, Carner Ofrena.
..

Traducción valencià-castellà:

(http://www.trobat.com)

sina f. seno ( m. )

.
Grupo de Trabajo Comunicación y Reivindicación (Sina)

Una respuesta

  1. Concha

    Gracias por la información. Yo soy una de las que se lo habían cuestionado…

Comentarios Cerrados.